Je bevind je op de pagina:Registreren

Registreer je gratis om de tips te bekijken, de resultaten te kunnen vergelijken en de presentatie te openen. De resultaten worden automatisch opgeslagen op je account, zodat je de resultaten als je inlogt opnieuw kunt bekijken. Je kunt zo ook meerdere keren het Werkdrukkompas invullen en opslaan, bijvoorbeeld voor verschillende afdelingen of vestigingen.

Annuleren

Disclaimer Het werkdrukkompas helpt bij het signaleren van mogelijke aandachtspunten voor werkdruk binnen de gehele organisatie, op basis van de gegeven antwoorden. De resultaten zijn slechts indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het werkdrukkompas is geen vervanging van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Logo TNO